Cảm nhận

PHẠM QUỐC TÂM 44
giữa phố thị đông vui, thật chẳng dễ dàng để tìm thấy một chiếc áo bà ba đơn sơ và duyên dáng 44
PHẠM QUỐC TÂM 33
giữa phố thị đông vui, thật chẳng dễ dàng để tìm thấy một chiếc áo bà ba đơn sơ và duyên dáng 33
PHẠM QUỐC TÂM 22
giữa phố thị đông vui, thật chẳng dễ dàng để tìm thấy một chiếc áo bà ba đơn sơ và duyên dáng 22
PHẠM QUỐC TÂM 11
giữa phố thị đông vui, thật chẳng dễ dàng để tìm thấy một chiếc áo bà ba đơn sơ và duyên dáng 11
Đinh Thị Thu Tâm
giữa phố thị đông vui, thật chẳng dễ dàng để tìm thấy một chiếc áo bà ba đơn sơ và duyên dáng
Nguyễn Quốc Dũng
giữa phố thị đông vui, thật chẳng dễ dàng để tìm thấy một chiếc áo bà ba đơn sơ và duyên dáng
Nguyễn Thị Kim Loan
giữa phố thị đông vui, thật chẳng dễ dàng để tìm thấy một chiếc áo bà ba đơn sơ và duyên dáng
PHẠM QUỐC TÂM
giữa phố thị đông vui, thật chẳng dễ dàng để tìm thấy một chiếc áo bà ba đơn sơ và duyên dáng